SK-2014-02606-219
  • Pohlavie: Holub
  • Farba: Modry
  • Chovateľ: Kačmár Jozef+Daniela
  • Základná organizácia: 02606 Svidník
  • Organizácia: OZ Bardejov
  • Získané ceny: 25 (10 % | 8 265 km)

Ako mlaďa 6. ESO v OZ.

Kontakty

Rodičia, súrodenci a potomstvo

Otec

SK-2012-02606-751

SK-2012-02606-751

  • Chovateľ: Kačmár Jozef+Daniela

Získané ceny: 23 (6 %) | 8 691 km

2013-6.cena v OZ.2014-3.cena v regióne z 327 km.-nas. 8506 holub...

Matka

Holub bez fotografie

SK-2011-02702-653

  • Chovateľ: Titko Jozef
  • Majiteľ: Kačmár Jozef+Daniela
Súrodenci
Holub Získané ceny Stav holuba Aktuálny majiteľ
SK-2014-02606-220 2 (11 % | 372 km) Chýbajúci Mikunda Peter
SK-2016-02606-919 7 (11 % | 1 434 km) Aktívny Kačmár Jozef+Daniela
SK-2016-02606-934 6 (13 % | 1 271 km) Aktívny Kačmár Jozef+Daniela
Potomstvo
Holub Získané ceny Stav holuba Aktuálny majiteľ
SK-2016-02606-932 3 (12 % | 643 km) Aktívny Kačmár Jozef+Daniela