Nahlásiť zaleteného holuba* Je potrebné zadať aspoň jeden kontakt

Na obrúčke poštového holuba by ste mali nájsť 3 alebo 4 údaje (podľa krajiny pôvodu). Kombinácia týchto údajov je pre každého holuba jedinečná.

 1. Kód krajiny: obvykle 2 alebo viac znakov, ktoré popisujú krajinu pôvodu holuba. Príklady: SK, CZ, HUNG, AUSTRIA, NL, BELG...
 2. Rok: 2 alebo 4 číslice určujúce rok vyliahnutia holuba. Príklady: 02, 10, 14 alebo 2002, 2010, 2014...
 3. Organizácia (pri vybraných krajinách): Označenie organizácie používajú len niektoré zväzy (slovenský, český, nemecký a ďalšie). Označenie organizácie najčastejsšie začína nulou. Prosím nezameňte tento údaj za číslo obrúčky. Príklady: 0107, 0400, 03779... Niekedy sa jedná o špeciálny reťazec ako DERBY, OLIMPIA, VR98, M-55, PZHGP
 4. Číslo obrúčky: číselná hodnota, jedinečná pre danú sériu obrúčok. Príklady: 12, 397, 12556...

Vždy používajte uvedené poradie údajov pri nahlasovaní zaleteného holuba. Údaje môžete oddeliť medzerou, čiarkou, bodkou, dvojbodkou, bodkočiarkou alebo pomlčkou...

Príklady:

 • SK 12 02302 841
 • CZ 08 0245 652
 • DV 12 03548 3214
 • BELG 11 1254788
 • PL 11 PZHGP 45878
 • PL 14 0235 6874
 • HU 11 D 45878
 • HU 14 06 6548

Medzinárodné nástroje pre nahlasovanie zaletených holubov

Zoznam nahlásených holubov

Filter

Označenie obrúčky Stav holuba Dátum Nahlásil Chovateľ Organizácia Detail
SK-2017-0705-785 Schopný letu 19.02.2018 HICKL BOHUMIL Nedostupné OZ Komárno
SK-2017-0910-207 Schopný letu 18.02.2018 Kádár Tibor Nedostupné OZ Šurany
SK-2017-0910-249 Schopný letu 18.02.2018 Kádár Tibor Nedostupné OZ Šurany
SK-2010-02303-610 Schopný letu 18.02.2018 Miroslav Bartko Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2017-0503-1220 Schopný letu 18.02.2018 Nagy Zoltán Nedostupné OZ Trnava
SK-2017-2908-662 Schopný letu 18.02.2018 Nagy Zoltán Nedostupné OZ Tvrdošín
HU-2013-10-85783 Schopný letu 18.02.2018 Bc.Sagula Pavel Nedostupné Nedostupné
SK-2013-HUNG-10 Schopný letu 18.02.2018 Bc.Sagula Pavel Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0401-392 Schopný letu 18.02.2018 macas stanislav Nedostupné OZ Terchová
SK-2017-1307-1008 Schopný letu 17.02.2018 Július Krško Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2017-1307-1009 Schopný letu 17.02.2018 Váczi András Nedostupné OZ Považská Bystrica
DV-2013-08884-109 Schopný letu 16.02.2018 الطائر الرياضي Nedostupné Nedostupné
SK-2016-0303-851 Schopný letu 15.02.2018 Tompa Zsolt Večerek Vladimír OZ Tvrdošín
SK-2017-0704-9 Schopný letu 15.02.2018 Lenzsér Gyula Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2307-96 Schopný letu 13.02.2018 JANO Ondrejčík Emil OZ Spišská Nová Ves
SK-2017-1601-444 Schopný letu 12.02.2018 Tomáš Stasinka Nedostupné OZ Čadca
HU-2017-07-53125 Schopný letu 11.02.2018 Jozef vetter Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2802-511 Schopný letu 11.02.2018 Peter Grék Nedostupné OZ Kežmarok
HU-2017-R-121799 Mŕtvy 11.02.2018 Miroslov Nedostupné Nedostupné
SK-2015-02908-1125 Schopný letu 11.02.2018 Peter Nedostupné OZ Tvrdošín
SK-2017-2302-981 Schopný letu 11.02.2018 Ján Kováč Ján Kováč OZ Spišská Nová Ves
DV-2013-08884-109 Schopný letu 10.02.2018 الطائر الرياضي Nedostupné Nedostupné
SK-2015-O-1 Vyčerpaný 09.02.2018 Tomas Nedostupné Nedostupné
SK-2015-01905-1817 Schopný letu 09.02.2018 Szerencsés Josef Fega Ján OZ Zvolen
SK-2014-01403-297 Schopný letu 09.02.2018 Szerencsés Josef Nedostupné OZ Žilina
SK-2009-07-975 Schopný letu 08.02.2018 Milan Nedostupné Nedostupné
HU-2013-03-9857 Schopný letu 08.02.2018 Šuhaj Ján Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0108-270 Schopný letu 08.02.2018 KM Nedostupné OZ Bratislava
SK-2017-SK-108 Schopný letu 08.02.2018 km Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2601-2131 Schopný letu 07.02.2018 Mikulas Keselak Nedostupné OZ Bardejov
SK-2016-01303-930 Schopný letu 07.02.2018 Mikulas Keselak Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2016-0703-317 Mŕtvy 04.02.2018 Feri Nedostupné OZ Komárno
SK-2016-0317-703 Mŕtvy 04.02.2018 Feri Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2505-82 Schopný letu 04.02.2018 Fedor Nedostupné OZ Prešov
PL-2017-0450-10400 Schopný letu 04.02.2018 Fedor Nedostupné Nedostupné
SK-2017-3202-150 Schopný letu 04.02.2018 Fedor Nedostupné OZ Brezno
SK-2016-03503-900 Schopný letu 04.02.2018 Fedor Nedostupné OZ Sabinov
SK-2016-02301-1178 Schopný letu 04.02.2018 Fedor Pomajdík Vlastimír OZ Spišská Nová Ves
SK-2014-0403-81 Schopný letu 04.02.2018 martin susienka Mahut Jozef OZ Terchová
SK-2016-01504-506 Schopný letu 04.02.2018 martin susienka Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2015-01305-638 Schopný letu 04.02.2018 martin susienka Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2017-0405-459 Schopný letu 04.02.2018 Kolouch Zdeněk Supica Jan + Jan ml. OZ Terchová
SK-2013-01504-704 Mŕtvy 04.02.2018 Pavel Vašek Roman Stefan a syn OZ Kysucké Nové Mesto
CZ-2017-0296-319 Schopný letu 04.02.2018 Formánek Adam Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1801-724 Schopný letu 04.02.2018 Formánek Adam Šándor Peter OZ Levice
SK-2017-0608-345 Schopný letu 04.02.2018 Formánek Adam Nedostupné OZ Trenčín
SK-2017-1204-373 Schopný letu 04.02.2018 Formánek Adam Nedostupné OZ Prievidza
SK-2017-1002-264 Schopný letu 04.02.2018 Formánek Adam Nedostupné OZ Nitra
SK-2017-0102-964 Schopný letu 04.02.2018 Formánek Adam Nedostupné OZ Bratislava
SK-2017-1107-984 Schopný letu 04.02.2018 Formánek Adam Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2017-3507-73 Schopný letu 03.02.2018 Knapec František Nedostupné OZ Sabinov
SK-2017-0306-1388 Schopný letu 03.02.2018 Knapec František Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2016-03204-2579 Schopný letu 03.02.2018 Knapec František Nedostupné OZ Brezno
SK-2016-01610-367 Schopný letu 03.02.2018 Knapec František Nedostupné OZ Čadca
SK-2016-01307-672 Schopný letu 03.02.2018 Klement Paiš Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2017-1601-545 Schopný letu 03.02.2018 Hrubý Rudolf Nedostupné OZ Čadca
CZ-2016-0302-790 Vyčerpaný 02.02.2018 Hladam Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2015-01303-887 Mŕtvy 02.02.2018 Pavel Vašek Nedostupné OZ Považská Bystrica
DV-2016-05074-211 Schopný letu 02.02.2018 Milan Klačan Nedostupné Nedostupné
SK-2002-02-2018 Mŕtvy 02.02.2018 Brandýský Nedostupné Nedostupné
SK-2017-JEE-422 Zranený 01.02.2018 Rudo Jureček Nedostupné Nedostupné
SK-2009-T-809 Mŕtvy 01.02.2018 Peter Stanek Nedostupné Nedostupné
SK-2017-3105-982 Schopný letu 01.02.2018 Miroslav Bartko Nedostupné Nedostupné
PL-2015-092-2519 Schopný letu 31.01.2018 Jan Oravec Nedostupné Nedostupné
PL-2017-021-2041 Schopný letu 31.01.2018 Jan Oravec Nedostupné Nedostupné
PL-2017-098-9561 Schopný letu 31.01.2018 Jan Oravec Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1103-1390 Schopný letu 31.01.2018 Jan Oravec Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2017-1909-319 Schopný letu 31.01.2018 Jan Oravec Nedostupné OZ Zvolen
SK-2017-0301-577 Schopný letu 31.01.2018 Jan Oravec Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2017-999-9200 Schopný letu 31.01.2018 Jan Oravec Nedostupné Nedostupné
SK-2016-0305-857 Schopný letu 31.01.2018 Holčák Luboš Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2015-0999-7662 Schopný letu 31.01.2018 Svatopluk Jágr Jozef Forgač OZ Spišská Nová Ves
HU-2017-D-303741 Mŕtvy 30.01.2018 Maroš Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0709-605 Mŕtvy 30.01.2018 Tatiana V. Nedostupné Nedostupné
SK-2016-0612-508 Schopný letu 30.01.2018 Karel Přikryl Nedostupné OZ Trenčín
SK-2014-01605-30 Schopný letu 29.01.2018 Miroslav Bartko Jakubec Peter OZ Čadca
SK-2010-0701-1568 Schopný letu 29.01.2018 Andrea Nedostupné OZ Komárno
SK-2017-2303-649 Schopný letu 29.01.2018 Miloslav Rachůnek Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2017-0609-470 Schopný letu 29.01.2018 Petr Nedostupné OZ Trenčín
SK-2017-1108-1150 Mŕtvy 28.01.2018 Dohňanský František Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2014-02001-229 Mŕtvy 28.01.2018 Pavel Vašek TAPS OZ Pezinok
SK-2016-0999-8762 Mŕtvy 28.01.2018 Milan Vitez Nedostupné Nedostupné
CZ-2016-0302-790 Schopný letu 28.01.2018 Lubos Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2016-08762-6660 Mŕtvy 28.01.2018 Milan Vitez Nedostupné Nedostupné
SK-2016-03107-138 Schopný letu 27.01.2018 Michal Petrasek Želonka Peter OZ Liptovský Mikuláš
SK-2012-01105-31 Mŕtvy 27.01.2018 Ján Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2017-2504-1070 Mŕtvy 27.01.2018 stevo Nedostupné OZ Prešov
HU-2017-02-51687 Mŕtvy 26.01.2018 Renáta Nedostupné Nedostupné
SK-2016-0203-909 Zranený 26.01.2018 Magda Duchoslav J.+ I. OZ Senica
HU-2013-03-9857 Schopný letu 25.01.2018 Šuhaj Ján Nedostupné Nedostupné
SK-2012-0610-234 Mŕtvy 25.01.2018 Pavel Vašek Nedostupné OZ Trenčín
SK-2006-02903-833 Mŕtvy 25.01.2018 Pavel Vašek Nedostupné OZ Tvrdošín
SK-2013-03104-174 Mŕtvy 25.01.2018 Pavel Vašek Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-2016-02906-656 Schopný letu 25.01.2018 Ignác Ganobiak Nedostupné OZ Tvrdošín
SK-2017-0509-460 Mŕtvy 25.01.2018 Marián Szalay Dvorščák Ondrej OZ Trnava
CZ-2017-0296-1273 Schopný letu 23.01.2018 Juhász István Nedostupné Nedostupné
PL-2016-0137-1445 Schopný letu 23.01.2018 JOZEF Nedostupné Nedostupné
PL-2017-0204-900 Schopný letu 23.01.2018 JOZEF Nedostupné OZ Senica
SK-2017-1607-1145 Mŕtvy 22.01.2018 Slavomir Kres Nedostupné OZ Čadca
SK-2017-3105-444 Schopný letu 22.01.2018 Vladimír Nedostupné Nedostupné
CZ-2017-013-700 Schopný letu 22.01.2018 Vladimír Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0120-326 Schopný letu 22.01.2018 Horváth Gábor Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0405-1833 Schopný letu 21.01.2018 Ronan Nahalka Nedostupné OZ Terchová
SK-2016-02703-236 Schopný letu 21.01.2018 Kukucka Roman Michal Hirjak OZ Michalovce
SK-2016-02901-3 Schopný letu 21.01.2018 kovacik viliam Nedostupné OZ Tvrdošín
SK-2017-2403-184 Schopný letu 21.01.2018 michal potocký Nedostupné OZ Košice
SK-2017-0902-745 Schopný letu 21.01.2018 Rák János Nedostupné OZ Šurany
HU-2017-D-305231 Schopný letu 21.01.2018 Jaroslav Musil Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-277064 Schopný letu 21.01.2018 Jaroslav Musil Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0607-423 Schopný letu 21.01.2018 Jaroslav Musil Nedostupné OZ Trenčín
SK-2017-1009-1767 Schopný letu 21.01.2018 Jan Joch Nedostupné OZ Nitra
SK-2016-03219-1959 Schopný letu 21.01.2018 František Zachensky Nedostupné OZ Brezno
SK-2017-3202-543 Schopný letu 21.01.2018 František Zachensky Nedostupné OZ Brezno
SK-2017-1907-2287 Schopný letu 20.01.2018 Jan Procinger jun. Nedostupné OZ Zvolen
SK-2017-3219-2030 Schopný letu 20.01.2018 Jan Procinger jun. Nedostupné OZ Brezno
SK-2017-2901-224 Schopný letu 20.01.2018 Jan Procinger jun. Nedostupné OZ Tvrdošín
SK-2017-0603-542 Schopný letu 20.01.2018 Jan Procinger jun. Nedostupné OZ Trenčín
SK-2017-0603-918 Schopný letu 20.01.2018 Jan Procinger jun. Nedostupné OZ Trenčín
SK-2017-M-55-2385 Schopný letu 20.01.2018 Nochta Štefan Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1601-126 Schopný letu 19.01.2018 jgally Nedostupné OZ Čadca
SK-2017-1023-1305 Schopný letu 19.01.2018 Kašík Fran. Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1305-1023 Schopný letu 19.01.2018 KAšík Fran. Habán Bohuš OZ Považská Bystrica
SK-2017-1607-731 Schopný letu 19.01.2018 Leszek Nedostupné OZ Čadca
SK-2017-1002-1333 Schopný letu 18.01.2018 Sanyi Nedostupné OZ Nitra
SK-2011-02007-204 Schopný letu 17.01.2018 Pavol Javorček Nedostupné OZ Pezinok
SK-2017-1002-313 Schopný letu 17.01.2018 Pavol Javorček Nedostupné OZ Nitra
SK-2017-0105-616 Schopný letu 17.01.2018 Pavol Javorček Vladimír Špindor OZ Bratislava
SK-2017-1106-633 Schopný letu 17.01.2018 Pavol Javorček Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2016-02007-457 Schopný letu 17.01.2018 Pavol Javorček Danišovič E+M OZ Pezinok
SK-2015-0508-302 Schopný letu 17.01.2018 Pavol Javorček Kubovič Jaroslav OZ Trnava
SK-2015-03404-731 Schopný letu 17.01.2018 Pavol Javorček Nedostupné OZ Dubeň
SK-2015-01802-519 Schopný letu 17.01.2018 Pavol Javorček Nedostupné OZ Levice
SK-2015-0106-2122 Schopný letu 17.01.2018 Pavol Javorček Ladislav Lendel OZ Bratislava
SK-2015-0504-732 Schopný letu 17.01.2018 Pavol Javorček Nedostupné OZ Trnava
SK-2015-01909-471 Schopný letu 17.01.2018 Pavol Javorček Nedostupné OZ Zvolen
SK-2017-999-3939 Schopný letu 16.01.2018 Michal Petrasek Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0303-1538 Schopný letu 15.01.2018 Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2016-01504-52 Mŕtvy 15.01.2018 MT Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2007-02705-597 Schopný letu 14.01.2018 Tomáš Matys Branislav Vaňuš OZ Michalovce
SK-2017-3104-407 Schopný letu 14.01.2018 Tomáš Matys Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-2011-0204-733 Schopný letu 14.01.2018 Januš Juriga Ján OZ Senica
SK-2017-1203-1416 Schopný letu 13.01.2018 Štefan Lovas Nedostupné OZ Prievidza
SK-2017-1703-799 Schopný letu 12.01.2018 Michal Matoušek Nedostupné OZ Martin
SK-2017-0110-751 Schopný letu 11.01.2018 Malec Vratislav Nedostupné OZ Bratislava
SK-2014-01008-1387 Zranený 11.01.2018 Slavomir Kres Nedostupné OZ Nitra
SK-2017-1110-920 Mŕtvy 11.01.2018 DZ Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2017-1002-216 Schopný letu 10.01.2018 Ľudovít Filkász Nedostupné OZ Nitra
SK-2012-02003-168 Schopný letu 10.01.2018 kis kálmán Nedostupné OZ Pezinok
PL-2017-024-5786 Schopný letu 09.01.2018 bernat marian Nedostupné Nedostupné
CZ-2017-0262-621 Schopný letu 09.01.2018 bernat marian Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2304-1271 Schopný letu 09.01.2018 Mikula Miloš Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2017-1403-106 Schopný letu 09.01.2018 Mikula Miloš Nedostupné OZ Žilina
SK-2015-02709-1082 Schopný letu 09.01.2018 Janusz Kosiński Nedostupné OZ Michalovce
SK-2016-02307-1335 Schopný letu 09.01.2018 Gábor Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2014-02102-439 Schopný letu 08.01.2018 david Záchenský František OZ Rimavská Sobota
SK-2017-0908-495 Schopný letu 08.01.2018 Kamil Slíž Nedostupné OZ Šurany
SK-2017-0201-4008 Schopný letu 08.01.2018 Jankó Viliam Nedostupné OZ Pezinok
SK-2010-0109-46 Mŕtvy 08.01.2018 Vojtěch Procházka Nedostupné OZ Bratislava
SK-2017-0705-2178 Schopný letu 07.01.2018 moder f&ilyp Nedostupné OZ Komárno
SK-2016-02805-717 Schopný letu 07.01.2018 Pavel Houdek Harniš Matúš OZ Kežmarok
SK-2017-2805-717 Schopný letu 07.01.2018 Pavel Houdek Schmal Peter OZ Kežmarok
SK-2017-2903-773 Schopný letu 07.01.2018 Pavel Houdek Nedostupné OZ Tvrdošín
SK-2017-3505-382 Schopný letu 07.01.2018 Pavel Houdek Nedostupné OZ Sabinov
SK-2017-0107-1799 Schopný letu 07.01.2018 Jiří Hejduk Nedostupné OZ Bratislava
BELG-2016-500613 Schopný letu 07.01.2018 Miroslav Antolík Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2902-243 Zranený 07.01.2018 Anton Gaššo Nedostupné OZ Tvrdošín
SK-2017-0304-295 Schopný letu 07.01.2018 Anton Gaššo Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2016-02904-701 Schopný letu 07.01.2018 Anton Gaššo Pavol Bandik OZ Tvrdošín
SK-2016-01610-1347 Schopný letu 06.01.2018 Tomáš Matys Nedostupné OZ Čadca
CZ-2013-0255-1420 Schopný letu 06.01.2018 František Zachensky TINKA JÁN OZ Trenčín
SK-2014-02905-233 Schopný letu 05.01.2018 Jan Nedostupné Nedostupné
SK-2017-3202-1348 Schopný letu 05.01.2018 Anton Nedostupné OZ Brezno
SK-2017-2004-353 Schopný letu 04.01.2018 Papdi Imre Nedostupné OZ Pezinok
DV-2013-01606-500 Schopný letu 04.01.2018 Adam Nedostupné OZ Čadca
SK-2014-01402-920 Schopný letu 03.01.2018 mikunda peter Dorinský Ján+Jakub OZ Bytča
SK-2014-01402-920 Schopný letu 03.01.2018 mikunda peter Dorinský Ján+Jakub OZ Bytča
CZ-2017-062-11 Schopný letu 03.01.2018 Dušan Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-252333 Schopný letu 03.01.2018 Dušan Nedostupné Nedostupné
SK-2010-01704-266 Mŕtvy 02.01.2018 Kováč Ivan Nedostupné OZ Martin
SK-2010-01704-266 Mŕtvy 02.01.2018 Pavel Vašek Nedostupné OZ Martin
CZ-2017-0117-282 Schopný letu 02.01.2018 Večera Miroslav Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0201-3487 Schopný letu 01.01.2018 pavel vráblík Nedostupné OZ Pezinok
PL-2017-0235-5740 Schopný letu 31.12.2017 milan Nedostupné Nedostupné
AUSTRIA-2017-317-270 Schopný letu 30.12.2017 alojz barbirik Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0902-882 Schopný letu 30.12.2017 Deák Zoltán Nedostupné OZ Šurany
SK-2017-999-3779 Schopný letu 29.12.2017 Jan Kapra Nedostupné Nedostupné
CZ-2015-0196-495 Mŕtvy 29.12.2017 Luboš kovac Nedostupné Nedostupné
SK-2010-0610-23 Mŕtvy 28.12.2017 Pavel Vašek Nedostupné OZ Trenčín
SK-2013-02807-1301 Schopný letu 28.12.2017 Pavel Vašek Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2017-1408-1451 Mŕtvy 28.12.2017 Pavel Vašek Koričár Jaroslav OZ Žilina
SK-2011-01907-21 Mŕtvy 28.12.2017 Pavel Vašek Nedostupné OZ Zvolen
SK-2017-1703-591 Schopný letu 28.12.2017 Matušinsky Marek Nedostupné OZ Martin
SK-2008-03104-748 Mŕtvy 26.12.2017 Pavel Vašek Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-2011-03101-1230 Mŕtvy 26.12.2017 Pavel Vašek Nedostupné OZ Liptovský Mikuláš
SK-1994-025-7013 Mŕtvy 26.12.2017 Pavel Vašek Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2704-818 Schopný letu 26.12.2017 Libič Milan Libič Milan OZ Michalovce
SK-2017-D-527 Schopný letu 26.12.2017 Vierka Nedostupné Nedostupné
PL-2015-023-3619 Mŕtvy 26.12.2017 Jozef Kanis Nedostupné Nedostupné
SK-2015-01009-289 Schopný letu 26.12.2017 JOSEF JACKULÁK Nedostupné OZ Nitra
SK-2009-016-6862 Zranený 25.12.2017 Imrich Zalubel Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-143902 Schopný letu 25.12.2017 Roland Zemlicka Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-14392 Schopný letu 25.12.2017 Roland Zemlicka Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-515 Schopný letu 25.12.2017 Roland Zemlicka Nedostupné Nedostupné
HU-2016-02-36692 Schopný letu 25.12.2017 Roland Zemlicka Nedostupné Nedostupné
HU-2016-D-205632 Schopný letu 25.12.2017 Roland Zemlicka Nedostupné Nedostupné
HU-2017-06-74546 Schopný letu 25.12.2017 Roland Zemlicka Nedostupné Nedostupné
PL-2017-0288-5027 Schopný letu 25.12.2017 Jaromír Kovalčík Nedostupné Nedostupné
SK-2013-03402-193 Mŕtvy 25.12.2017 Kratochvíla Durkac Milan OZ Dubeň
CZ-2017-0305-155 Schopný letu 24.12.2017 Anton Vrabeľ Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2017-0305-811 Schopný letu 24.12.2017 Cetkovsky Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2017-2709-792 Schopný letu 24.12.2017 Marian Rešutik Nedostupné OZ Michalovce
SK-2017-2709-467 Schopný letu 24.12.2017 Marian Rešutik Nedostupné OZ Michalovce
SK-2017-3504-952 Schopný letu 23.12.2017 Slavomír Šimko Nedostupné OZ Sabinov
SK-2017-0106-291 Schopný letu 23.12.2017 Hanzlík Stanislav Nedostupné OZ Bratislava
SK-2012-0608-146 Vyčerpaný 22.12.2017 Milos Lengvarsky Nedostupné OZ Trenčín
SK-2017-0302-723 Schopný letu 21.12.2017 Jano Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2016-01909-266 Schopný letu 20.12.2017 Miloslav Šoustek Nedostupné OZ Zvolen
DV-2017-08325-224 Schopný letu 20.12.2017 Jozef Libič Nedostupné Nedostupné
SK-2017-3204-1881 Vyčerpaný 19.12.2017 Alexandra Nedostupné OZ Brezno
SK-2016-0910-23 Zranený 19.12.2017 Felix Kubala Klučka Vladimír OZ Šurany
DV-2017-0224-8325 Schopný letu 19.12.2017 LIBIC JOZEF--vranov Nedostupné Nedostupné
DV-2015-01971-408 Schopný letu 18.12.2017 Jindřich Šídlo Nedostupné Nedostupné
SK-2017-3605-387 Schopný letu 18.12.2017 Vladimír Kokoška Nedostupné OZ Gemer
SK-2017-0109-1251 Schopný letu 18.12.2017 Vladimír Kokoška Nedostupné OZ Bratislava
SK-2017-1106-457 Schopný letu 18.12.2017 Vladimír Kokoška Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2017-1205-480 Schopný letu 18.12.2017 Vladimír Kokoška Nedostupné OZ Prievidza
SK-2017-1907-482 Schopný letu 18.12.2017 Vladimír Kokoška Nedostupné OZ Zvolen
SK-2017-0303-137 Schopný letu 18.12.2017 Vladimir Kokoška Nedostupné OZ Ružomberok
SK-2017-1609-174 Schopný letu 17.12.2017 Ladislav Svornik Nedostupné OZ Čadca
SK-2017-2803-418 Schopný letu 17.12.2017 Ladislav Svornik Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2017-1108-145 Schopný letu 17.12.2017 Vladislav Sedlák Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2017-0705-754 Schopný letu 17.12.2017 Jaroslav Čapek Nedostupné OZ Komárno
SK-2017-1203-288 Schopný letu 17.12.2017 Karel Kovalský Nedostupné OZ Prievidza
SK-2017-1108-145 Vyčerpaný 16.12.2017 Vladislav Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2015-01101-579 Schopný letu 15.12.2017 Richard Večerek Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2017-1970-230 Mŕtvy 15.12.2017 trgina Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0306-820 Zranený 15.12.2017 Peter Oller Nedostupné OZ Ružomberok
RO-2016-166481 Schopný letu 14.12.2017 Csorba TEAM Nedostupné Nedostupné
SK-2015-03604-1485 Schopný letu 14.12.2017 Csorba TEAM Nedostupné OZ Gemer
SK-2017-3601-185 Schopný letu 14.12.2017 Csorba TEAM Nedostupné OZ Gemer
SK-2016-01103-854 Schopný letu 14.12.2017 MARTIN PRDINKA Nedostupné OZ Topoľčany
PL-2014-0293-6181 Schopný letu 14.12.2017 Csorba TEAM Nedostupné Nedostupné
SK-2014-01809-881 Schopný letu 14.12.2017 Csorba TEAM Brieška+Volentier OZ Levice
SK-2017-0604-172 Schopný letu 14.12.2017 Csorba TEAM Nedostupné OZ Trenčín
SK-2017-2704-818 Schopný letu 14.12.2017 Csorba TEAM Libič Milan OZ Michalovce
SK-2012-02516-5 Mŕtvy 14.12.2017 Pavel Vašek Nedostupné Nedostupné
SK-2012-01907-509 Mŕtvy 14.12.2017 Pavel Vašek Nedostupné OZ Zvolen
SK-2013-0403-725 Mŕtvy 14.12.2017 Pavel Vašek Tavaciak Vlado OZ Terchová
SK-2017-1006-396 Schopný letu 13.12.2017 Markus Nedostupné OZ Nitra
SK-2017-1302-1988 Schopný letu 13.12.2017 ruzha fr. Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2017-0102-547 Schopný letu 13.12.2017 Vta Michal Gajdúšek OZ Bratislava
SK-2017-0332-201 Zranený 13.12.2017 Tóthová Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2303-355 Schopný letu 13.12.2017 ruzha fr. Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2016-03204-1992 Schopný letu 10.12.2017 Peter Lihan Nedostupné OZ Brezno
SK-2017-1908-733 Schopný letu 10.12.2017 Viťo Nedostupné OZ Zvolen
CZ-2017-065-123 Vyčerpaný 10.12.2017 Vladimír Fabian Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2902-331 Schopný letu 10.12.2017 michal Nedostupné OZ Tvrdošín
SK-2017-1506-230 Schopný letu 10.12.2017 michal Nedostupné OZ Kysucké Nové Mesto
SK-2017-2902-331 Schopný letu 10.12.2017 michal Nedostupné OZ Tvrdošín
PL-2015-FCI-1509 Schopný letu 10.12.2017 Milan Nedostupné Nedostupné
SK-2016-0777-2444 Schopný letu 09.12.2017 Milan Trúchly Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0108-270 Schopný letu 09.12.2017 Km Nedostupné OZ Bratislava
SK-2017-1606-119 Schopný letu 09.12.2017 PILCH Nedostupné OZ Čadca
SK-2016-0502-312 Schopný letu 09.12.2017 PILCH Nedostupné OZ Trnava
CZ-2014-0208-729 Schopný letu 08.12.2017 MARIAN Kalafut Nedostupné OZ Senica
CZ-2014-02014-729 Schopný letu 08.12.2017 MARIAN Kalafut Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2802-573 Zranený 08.12.2017 Igor Malko Nedostupné OZ Kežmarok
SK-2015-M-55-2206 Schopný letu 06.12.2017 Igor Špaňúr Jozef OZ Levice
HU-2012-10-73434 Schopný letu 05.12.2017 Marián Fibich Nedostupné Nedostupné
SK-2014-M-55-1077 Schopný letu 04.12.2017 KERESZTIATTILA Šenkár Zoltán OZ Komárno
SK-2017-2709-31 Vyčerpaný 04.12.2017 Prešovskí havkáči Nedostupné OZ Michalovce
SK-2017-1006-376 Schopný letu 04.12.2017 Ficza Károly Nedostupné OZ Nitra
PL-2017-0334-3386 Schopný letu 03.12.2017 UJO Nedostupné Nedostupné
SK-2016-0607-122 Schopný letu 03.12.2017 Fabian DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK OZ Trenčín
SK-2007-016-439 Vyčerpaný 03.12.2017 Marian Katona Nedostupné Nedostupné
SK-2007-016-439 Vyčerpaný 03.12.2017 Marian Katona Nedostupné Nedostupné
PL-2016-0234-2406 Schopný letu 03.12.2017 Peter Lihan Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1603-953 Schopný letu 02.12.2017 MARTIN PRDINKA Polacek V+M OZ Čadca
SK-2016-0999-1411 Mŕtvy 02.12.2017 MARTIN PRDINKA Patrik Vadel OZ Spišská Nová Ves
SK-2017-1404-372 Schopný letu 02.12.2017 Pavel Skokan Nedostupné OZ Žilina
SK-2017-3105-399 Schopný letu 02.12.2017 igor Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1002-1333 Schopný letu 02.12.2017 Sanyi Nedostupné OZ Nitra
SK-2017-031-2709 Vyčerpaný 01.12.2017 Prešovskí havkáči Nedostupné Nedostupné
BELG-2014-87345 Schopný letu 01.12.2017 Klokan Nedostupné Nedostupné
SK-2016-03503-514 Schopný letu 01.12.2017 jano Nedostupné OZ Sabinov
SK-2016-0611-380 Schopný letu 01.12.2017 jano Nedostupné OZ Trenčín
SK-2014-03502-949 Schopný letu 01.12.2017 Jano Nedostupné OZ Sabinov
SK-2017-1704-224 Schopný letu 01.12.2017 švirák. antonín Nedostupné OZ Martin
SK-2017-1305-740 Schopný letu 01.12.2017 švirák. antonín Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2015-0999-9035 Schopný letu 30.11.2017 Zdeněk Dohnal Nedostupné Nedostupné
SK-2017-3301-1740 Schopný letu 30.11.2017 Grúberová Nedostupné OZ Bytča
CRO-2014-39040 Mŕtvy 29.11.2017 Karol Hutta Nedostupné Nedostupné
SK-2015-02407-347 Schopný letu 29.11.2017 Jozef Danisek Dusan Plesko OZ Prešov
SK-2017-2709-449 Schopný letu 28.11.2017 Martin Nedostupné OZ Michalovce
SK-2003-1155-2901 Mŕtvy 28.11.2017 Pavel Vašek Nedostupné Nedostupné
SK-2003-2901-1155 Mŕtvy 28.11.2017 Pavel Vašek Nedostupné Nedostupné
SR-2015-02403-324 Zranený 28.11.2017 Magdalena Zavatzka Nedostupné OZ Košice
SK-2011-02709-315 Schopný letu 28.11.2017 Jozef Nedostupné OZ Michalovce
SK-2017-0110-751 Schopný letu 27.11.2017 Malec Vratislav Nedostupné OZ Bratislava
SK-2015-03606-23 Schopný letu 27.11.2017 Ado Štaubert Nedostupné OZ Gemer
SK-2013-01103-453 Vyčerpaný 27.11.2017 Daniel Nedostupné OZ Topoľčany
CZ-2017-0618-263 Schopný letu 27.11.2017 Domonkos Miklos Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1201-416 Vyčerpaný 27.11.2017 Monika Nedostupné OZ Prievidza
SK-2017-1307-653 Schopný letu 27.11.2017 Papež Josef Hlaváč Ivan OZ Považská Bystrica
SK-2017-0653-1307 Schopný letu 26.11.2017 Papež Josef Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0108-754 Schopný letu 26.11.2017 Michal Matoušek Ľudovít Csőrgei OZ Bratislava
SK-2017-1002-1297 Schopný letu 26.11.2017 Lajo Nedostupné OZ Nitra
BELG-2017-7103497 Schopný letu 26.11.2017 Daniel Nedostupné Nedostupné
BELG-2017-7103497 Schopný letu 26.11.2017 Daniel Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1307-96 Schopný letu 25.11.2017 Svobodník Vratislav Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2017-999-9303 Schopný letu 25.11.2017 Pavel Nedostupné Nedostupné
SK-2015-0502-906 Schopný letu 25.11.2017 Bielik Zdeno Nedostupné OZ Trnava
SK-2017-0108-270 Schopný letu 25.11.2017 michal krejci Nedostupné OZ Bratislava
PL-2014-0224-223 Mŕtvy 24.11.2017 KYZEK Nedostupné Nedostupné
PL-2017-02306-236 Zranený 24.11.2017 Ľuboš Janeka Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2016-0104-1383 Schopný letu 24.11.2017 Pavel Novák Nedostupné OZ Bratislava
SK-2017-0416-1201 Vyčerpaný 24.11.2017 Monika Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0701-725 Zranený 24.11.2017 Daniela Mórócz Ľudovít OZ Komárno
SK-2017-0725-701 Zranený 24.11.2017 Daniela Nedostupné Nedostupné
SK-2016-01301-439 Schopný letu 23.11.2017 Peter Lihan Cingel Jaroslav OZ Považská Bystrica
SK-2017-3404-1027 Schopný letu 23.11.2017 Zdeněk Dohnal Nedostupné OZ Dubeň
PL-2017-0237-9012 Schopný letu 22.11.2017 Jozef Funtík Nedostupné Nedostupné
SK-2016-01305-1339 Vyčerpaný 22.11.2017 Jan Fecko Nedostupné OZ Považská Bystrica
DV-2013-08884-109 Schopný letu 21.11.2017 الطائر الرياضي Nedostupné Nedostupné
DV-2013-08884-109 Schopný letu 21.11.2017 الطائر الرياضي Nedostupné Nedostupné
DV-2013-08884-109 Schopný letu 21.11.2017 الطائر الرياضي Nedostupné Nedostupné
DV-2017-08884-109 Schopný letu 21.11.2017 الطائر الرياضي Nedostupné Nedostupné
SK-2008-02004-343 Schopný letu 21.11.2017 MARTON IMRE Nedostupné OZ Pezinok
PL-2016-0231-1924 Schopný letu 21.11.2017 PL-16-0231-1924 Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2901-661 Schopný letu 21.11.2017 Peter Tomko Nedostupné OZ Tvrdošín
POLSKO-2017-0123-1171 Schopný letu 20.11.2017 slavomir oravec Nedostupné Nedostupné
SLOVESKO-2017-2603-1056 Schopný letu 20.11.2017 slavomir oravec Nedostupné Nedostupné
SK-2017-3204-114 Schopný letu 20.11.2017 Przeczek Bruno Nedostupné OZ Brezno
SK-2017-0503-394 Schopný letu 20.11.2017 Tibor Souček Nedostupné OZ Trnava
SK-2017-2102-21 Schopný letu 20.11.2017 Milan Pšenek Nedostupné OZ Rimavská Sobota
SK-2017-0508-402 Schopný letu 20.11.2017 Ladislav Mikeska Nedostupné OZ Trnava
SK-2017-M-55-2924 Schopný letu 20.11.2017 Hans Nedostupné Nedostupné
SK-2017-015-73 Schopný letu 20.11.2017 Marian MENDREJ Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1303-775 Schopný letu 19.11.2017 Fabian Cvaško Peter OZ Považská Bystrica
SK-2017-1106-415 Schopný letu 19.11.2017 Karel Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2016-02303-386 Schopný letu 19.11.2017 Ján Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2017-1009-1450 Mŕtvy 19.11.2017 Martin Švec Nedostupné OZ Nitra
PL-2017-099-8364 Schopný letu 19.11.2017 Jozef Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2301-62 Zranený 19.11.2017 Patrícia Dřímalová Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
PL-2017-0399-18165 Schopný letu 18.11.2017 Beata Ružičková Nedostupné Nedostupné
RO-2017-123670 Schopný letu 18.11.2017 Kaščák František Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0609-470 Schopný letu 18.11.2017 Petr Nedostupné OZ Trenčín
SK-2017-3203-831 Schopný letu 18.11.2017 mikrus Nedostupné OZ Brezno
SK-2017-1703-722 Schopný letu 17.11.2017 Jaroslav Nedostupné OZ Martin
SK-2017-0107-398 Schopný letu 17.11.2017 Jaroslav Nedostupné OZ Bratislava
SK-2010-012-77 Zranený 17.11.2017 Balajová Lenka Nedostupné Nedostupné
SK-2016-01305-1345 Schopný letu 17.11.2017 Ant.Šafařík Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2017-0405-155 Schopný letu 17.11.2017 Ant.Šafařík Nedostupné OZ Terchová
SK-1997-027-3375 Mŕtvy 16.11.2017 aniba Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2903-57 Mŕtvy 16.11.2017 Santarius Nedostupné OZ Tvrdošín
SK-2017-2901-385 Mŕtvy 16.11.2017 Santarius Nedostupné OZ Tvrdošín
SK-2017-0201-5321 Schopný letu 16.11.2017 Zdeněk Dohnal Nedostupné OZ Pezinok
SK-2017-0901-792 Schopný letu 16.11.2017 Kovács Péter Nedostupné OZ Šurany
SK-2014-01907-648 Schopný letu 16.11.2017 jan Nedostupné OZ Zvolen
SK-2017-999-1322 Schopný letu 16.11.2017 Milan Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2811-944 Schopný letu 16.11.2017 Mišun Pavol Nedostupné OZ Kežmarok
HU-2017-R-114121 Schopný letu 14.11.2017 Ing. Vladimír Sedláček Nedostupné Nedostupné
HU-2017-D-274517 Schopný letu 13.11.2017 Milan Kostár Nedostupné Nedostupné
SK-2013-0609-353 Schopný letu 13.11.2017 JANUSZ OLSZEWSKI MIKUŠINEC ROMAN OZ Trenčín
SK-2017-2802-764 Zranený 13.11.2017 Pavol Dlugos Nedostupné OZ Kežmarok
RO-2017-305084 Schopný letu 12.11.2017 l.k. Nedostupné Nedostupné
SK-2016-0502-1013 Schopný letu 12.11.2017 Jan Procinger jun. Nedostupné OZ Trnava
SK-2016-01009-2311 Schopný letu 12.11.2017 Jan Procinger jun. Nedostupné OZ Nitra
SK-2016-02001-288 Schopný letu 12.11.2017 Jan Procinger jun. Nedostupné OZ Pezinok
SK-2012-01001-698 Schopný letu 12.11.2017 Jan Procinger jun. Zábušek + Zábušková OZ Nitra
SK-2017-1302-1420 Schopný letu 12.11.2017 Michal Petrasek Nedostupné OZ Považská Bystrica
PL-2017-0439-167 Schopný letu 12.11.2017 plesko stefan Nedostupné Nedostupné
PL-2017-0374-1087 Schopný letu 12.11.2017 plesko stefan Nedostupné Nedostupné
SK-2007-01404-655 Schopný letu 12.11.2017 Miroslav Bartko Nedostupné OZ Žilina
SK-2008-0203-135 Mŕtvy 11.11.2017 Jakub F Nedostupné OZ Senica
SK-2004-0202-326 Mŕtvy 11.11.2017 Jakub F Nedostupné Nedostupné
SK-2016-02805-781 Mŕtvy 11.11.2017 Pavel Vašek Harniš Matúš OZ Kežmarok
SK-2017-1103-1224 Schopný letu 11.11.2017 Luboš Nedostupné OZ Topoľčany
SK-2017-2302-522 Schopný letu 11.11.2017 volf miloslav Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
SK-2017-1305-319 Schopný letu 11.11.2017 volf miloslav Nedostupné OZ Považská Bystrica
SK-2016-01906-432 Schopný letu 11.11.2017 volf miloslav Selecký Juraj OZ Zvolen
SK-2017-2508-164 Schopný letu 10.11.2017 Ondrej Nedostupné OZ Prešov
PL-2017-017-4856 Schopný letu 10.11.2017 Peter Kačurak Nedostupné Nedostupné
PL-2001-075-17 Schopný letu 10.11.2017 Peter Kačurak Nedostupné Nedostupné
DV-2017-0880-81 Schopný letu 10.11.2017 Motka Josef Nedostupné Nedostupné
SK-2013-01108-388 Schopný letu 10.11.2017 jaroslav gogora Nedostupné OZ Topoľčany
CZ-2014-0210-878 Schopný letu 10.11.2017 jaroslav gogora Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0501-836 Mŕtvy 10.11.2017 Peter Kaňuch Nedostupné OZ Trnava
DV-2017-0119-444 Schopný letu 10.11.2017 malach ladislav Nedostupné Nedostupné
SK-2016-0501-409 Schopný letu 09.11.2017 Szlachta Artur Čulák Jozef OZ Trnava
SK-2016-0302-287 Schopný letu 09.11.2017 Szlachta Artur Strbka Matej+Anton OZ Ružomberok
SK-2017-3502-629 Schopný letu 08.11.2017 milan Nedostupné OZ Sabinov
SK-2017-2301-732 Schopný letu 08.11.2017 milan Nedostupné OZ Spišská Nová Ves
DV-2017-0474-244 Vyčerpaný 08.11.2017 Miro Nedostupné Nedostupné
SK-2017-0701-1992 Schopný letu 08.11.2017 Jankovics József Nedostupné OZ Komárno
SK-2017-M-55-1364 Schopný letu 08.11.2017 Tady Nedostupné Nedostupné
SK-2017-1203-655 Mŕtvy 07.11.2017 Petrů Nedostupné OZ Prievidza
SK-2017-999-1794 Schopný letu 07.11.2017 Petrů Nedostupné Nedostupné
SK-2017-2601-1051 Schopný letu 07.11.2017 Onderisin Jozef Nedostupné OZ Bardejov
SK-2017-1202-807 Schopný letu 07.11.2017 Stano Nedostupné OZ Prievidza